IHC NET

IHC Net er det nye netværk til private boliger. Netværket giver samme funktioner som datanetværk, der kendes fra erhvervsbyggeri (ethernet), og integrerer samtidig funktioner som telefon, data og antenne og ikke mindst i forbindelse med fibernet, som alle tidligere var ført i separate installationer.

Systemet distribuerer signalerne for data netværket (pc'er), TV/R-apparater, telefoner til et antal universelle vægudtag, hvor brugeren selv konfigurerer, hvilke signaler der tilsluttes/fordeles til en given udgang.

Netværket er en forgrening med centerpunkt i fordelingstavlen, hvori alle aktive som passive moduler er placeret. Kablingen der nu forbinder alle rum, afsluttes i vægudtagene i et universelt RJ45 tilslutningspunkt.

Systemet er modulopbygget, således at funktionerne varetages af forskellige moduler placeret i fordelingstavlen. Dette gør, at systemets funktioner kan tilpasses eller opgraderes efter behov med andre eksisterende moduler eller efterhånden, som nye kommer til.

Systemet er også velegnet til B&O installationer.

IHC Net projektering

Med alle IHC Net produkterne til fastnet installationen samt funktionsmodulerne følger udførlige vejledninger, der redegør for installationen, grænsefladekrav, specifikationer osv.

Installationskabel

 

Kablet føres skjult mellem tavlen og vægudtagene. Hver stikledning må ikke overstige en længde på 40 m. og ikke under 8 meter.

Grænseflader til boligen

 

Telemodulet kan tilsluttes op til 2 samtidige telefonlinier.

Datanetværket kan tilsluttes (uplink'es) udefra kommende forbindelser såsom bredbåndsnet, netværk i lokalområder, internetforbindelse via kabel-TV etc.

Antennemodulet kan der tilsluttes med op til 4 tv’er og  2 retursignaler (f.eks. til DVD afspillere).

IHC Net test

 

En installation bliver altid testet for at sikre, at de elektriske egenskaber i systemet er opretholdt.

Det er vigtigt at få taget den rigtige beslutning, når huset opføres.